Giới thiệu dự án Enkronos.Hệ Thống Tín Dụng Blockchain đáng tin cậy

0
1031

Giới thiệu :

Blockchain hiện nay đã có vai trò rất quan trọng trong fintech và nhiều lĩnh vực .Chính phủ hiện đang thu hút sự quan tâm sâu sắc và sâu sắc hơn cho ứng dụng hữu ích trong các ngành và lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Chúng cũng có tác động rất lớn trên các nền tảng kỹ thuật số, là từ đồng nghĩa để thực hiện chiến lược kỹ thuật số toàn diện cho mọi công ty và mọi tổ chức.

Ứng dụng Enkronos: một blockchainbased được phân quyền đáng tin cậy tạo ra hệ thống quảng cáo minh bạch avaf uy tín, chiến dịch tiếp thị, dữ liệu và dự án trong tổng số thị trường 700 tỷ USD

Ứng Dụng Enkronos Là Gì?

Ứng dụng Enkronos  là một nền tảng đa ứng dụng được điều khiển bởi dữ liệu duy nhất cho quảng cáo, tiếp thị, AI và các giải pháp dữ liệu lớn.
Ứng dụng Enkronos được thúc đẩy bởi một trọng tâm để tập trung toàn bộ khái niệm của các công ty tham gia với người tiêu dùng của họ. Nhiều ứng dụng, mỗi ứng dụng có cách tiếp cận độc đáo để thu hút người dùng của họ, tạo môi trường nơi người sáng tạo có thể nhanh chóng xuất bản các giải pháp phức tạp. Mỗi giải pháp giải quyết một vấn đề khác nhau, không chỉ trả lời một vấn đề cụ thể cho công ty hoặc người tạo ra giải pháp, mà còn giảm thời gian cần thiết để làm điều này ở mức tối thiểu.

Ứng dụng Enkronos được xây dựng trên một khái niệm mô-đun cao, trong đó việc loại bỏ, điều chỉnh, mở rộng hoặc cải thiện mọi khía cạnh đều đơn giản và rõ ràng. Tất cả các ứng dụng của môi trường đều sử dụng môi trường đăng nhập một lần tập trung (SSO). Điều này loại bỏ bất kỳ vấn đề xác thực hoặc ủy quyền dữ liệu nào mà ứng dụng có thể có và giảm bớt việc sử dụng tất cả các ứng dụng trên toàn thế giới của Ứng dụng Enkronos.

Người tạo nội dung trên Ứng dụng Enkronos có thể xem phản hồi của họ từ tất cả các ứng dụng trong môi trường dựa trên đám mây chung. Họ có khả năng quản lý tất cả các nguồn dữ liệu, mà các ứng dụng thu thập, từ một bảng điều khiển đơn và dễ sử dụng.

Vậy thì bạn có thể làm gì với ứng dụng Enkronos

 • Cơ sở dữ liệu người dùng tập trung – Dễ dàng nhập cơ sở dữ liệu người dùng hiện có để bắt đầu quản lý môi trường tập trung mới của bạn
 • Hệ thống thanh toán toàn cầu – Chúng tôi sẽ nhận ra một hệ thống thanh toán sẽ phổ biến ở khắp mọi nơi trong khi vẫn giữ được sự minh bạch đầy đủ về những người sáng tạo trên Ứng dụng Enkronos và ai đã mua Tín dụng Enkronos hoặc Thẻ / Tiền xu.
 • Chiến dịch trung thành và quản lý của nó
 • Nhiều kênh tạo cuộc thi
 • Bán vé số và phân phối vé số
 • Couponing
 • Thương mại điện tử và quản lý của nó
 • Bỏ phiếu điện tử và Dân chủ điện tử
 • Giám sát cảm biến diện rộng
 • Theo dõi vị trí
 • Tăng cường sự tham gia thực tế
 • Hỗ trợ AI về việc ra quyết định của bạn
 • Nền tảng chơi game
 • Crowdsourcing
 • Trong báo cáo sâu, tạo ra dữ liệu sở hữu
 • Quản lý quảng cáo phổ biến kết hợp – Người sáng tạo có thể giải quyết vấn đề quản lý nhiều quảng cáo bằng cách sử dụng các giải pháp của Enkronos Apps

Thông tin token Enkronos

 • Giá của 1 mã thông báo ENK: 0,003 ETH
 • Thời gian bán mã thông báo công khai: 64 ngày (từ 18 tháng 9 năm 2018 h15: 00 CET đến ngày 20 tháng 11 năm 2018 h14: 59 CET) với khả năng hoàn thành sớm tự động trong việc theo đuổi các mục tiêu cuối cùng của ICO
 • Các mục tiêu mở rộng sau khi bắt đầu TGE: Không thể
 • Tổng cung ENK:  Không thểTổng cung ENK:500.000.000
 • Mã thông báo chưa bán: Tất cả các mã thông báo chưa bán và chưa được phân bổ sẽ đến Enkronos d.o.o và các mã thông báo phát hành bổ sung sẽ không thể thực hiện được
 • Tiền tệ:  Ethereum (ETH)
 • Mũ mềm: 2.500 ETH. Nếu số tiền tối thiểu này sẽ không đạt được trong thời gian gọi vốn  nếu không đạt sẽ hủy bỏ dự án và sẽ được hoàn trả
 • Mũ cứng: 500.000 ETH
 • Vesting: Đội ngũ và Người sáng lập: Mã sẽ bị khóa để sử dụng trong tương lai: 50% 12 tháng và 50% khác trong 24 tháng
Xem thêm thông tin dự án :
 Website : https://ico.enkronos.com/
 White paperhttps://ico.enkronos.com/wp-content/uploads/2018/05/EnkronosApps_WP_1.4.pdf 
 Githubhttps://github.com/enkronos/ico/
 Telegramhttps://t.me/joinchat/Aplk7BMPqcV2UMJHRQYh-w